Producent
kontraktowy

Produkcja kontraktowa obejmuje outsourcing usług produkcyjnych do wyspecjalizowanych firm. Pozwala to na tworzenie spersonalizowanych urządzeń pod własną marką bez konieczności posiadania zakładu produkcyjnego. Producent kontraktowy zapewnia zaplecze, sprzęt, materiały i wiedzę specjalistyczną. Wybór partnerów krajowych lub europejskich zapewnia lepszą kontrolę, niższe koszty wysyłki, krótszy czas dostawy i brak opłat celnych. 

Wyróżnij się z tłumu i stwórz własną, unikalną markę.

Dzięki nam nie musisz mieć

SPECJALISTÓW

Miejsca na produkcje

DoświadczeniA

MagazyNU

CO MOŻEMY STWORZYĆ?

13 KROKÓW TWOJEGO PROJEKTU

1

Pomysł

Pierwszy etap każdego projektu to generowanie pomysłów. Polega on na zidentyfikowaniu problemu lub okazji, które należy rozwiązać. Może to wynikać z badań rynku, opinii klientów lub sesji burzy mózgów wewnętrznych. Celem jest stworzenie koncepcji, która może sprostać określonym potrzebom.
Na tym etapie nasz zespół projektowy współpracuje wraz z klientem, aby zdefiniować cele, zakres i wykonalność projektu.

2

DESIGN

Design to etap, w którym tworzona jest wizualizacja i wygląd przyszłego urządzenia. Projektanci skupiają się na estetyce, proporcjach, kolorach i wykończeniu, aby stworzyć atrakcyjny produkt. Ważne jest uwzględnienie opinii i preferencji grupy docelowej, aby zapewnić zadowolenie użytkowników. Ten etap jest kluczowym elementem, ponieważ to na jego podstawie konsument podejmuje decyzje o zakupie produktu.

3

PROJEKTOWANIE

Etap projektowania jest kontynuacją fazy, w której początkowa koncepcja jest przekształcana w praktyczny i wykonalny produkt. Inżynierowie, projektanci oraz programiści pracują nad stworzeniem urządzenia bazując na wymaganiach jakie otrzymali od klienta. Skupiają się na doskonaleniu aspektów technicznych, zapewniając, że wszystkie komponenty i systemy działają harmonijnie. Etap projektowania obejmuje ścisłą współpracę między różnymi zespołami.

4

DOKUMENTACJA

Dokumentacja to istotny etap w cyklu życia projektu. Polega na tworzeniu kompleksowej i szczegółowej dokumentacji, która zawiera wszystkie aspekty projektu. Obejmuje to specyfikacje techniczne, plany projektowe, instrukcje obsługi i inne istotne dokumenty. Poprawna dokumentacja zapewnia rejestr postępu projektu, wymagań i procesów do późniejszej certyfikacji, rozwiązywania problemów czy szkoleń działu produkcji.

5

weryfikacja

Po zakończeniu faz projektowania i dokumentacji przechodzimy do fazy weryfikacji. Na tym etapie zespół projektowy przeprowadza rygorystyczne testy i analizy, aby potwierdzić, że projekt spełnia określone wymagania i standardy. Może to obejmować przeprowadzanie symulacji, testów na prototypach lub korzystanie z specjalistycznego oprogramowania. Etap weryfikacji zapewnia, że projekt jest solidny, niezawodny i zdolny do osiągnięcia zamierzonych celów.

6

Prototyp

Etap prototypowania polega na budowaniu fizycznego i funkcjonalnego modelu urządzenia. Pozwala to klientowi ocenić projekt, przetestować jego funkcjonalność i zidentyfikować ewentualne problemy lub wprowadzić dodatkowe ulepszenia. Prototypy można wykorzystać do zbierania opinii od użytkowników lub inwestorów.

7

Walidacja

Po udoskonaleniu i przetestowaniu prototypu, projekt przechodzi do fazy walidacji. Polega ona na przeprowadzeniu szeroko zakrojonych testów w warunkach rzeczywistych, aby potwierdzić, że projekt działa zgodnie z zamierzeniem i spełnia wszystkie wymagania. Testy walidacyjne mogą obejmować testy wydajnościowe, testy akceptacji użytkownika i testy zgodności. Celem jest potwierdzenie, że projekt jest gotowy do produkcji i spełnia oczekiwania końcowego klienta.

8

Certyfikacja

W zależności od charakteru projektu może być wymagana certyfikacja, aby zapewnić zgodność z normami branżowymi, przepisami lub wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ten etap polega na uzyskaniu niezbędnych certyfikatów lub zatwierdzeń od odpowiednich władz lub organów regulacyjnych. Certyfikacja zapewnia, że projekt spełnia wymagane standardy jakości i może być legalnie i bezpiecznie wprowadzony na rynek.

9

Planowanie produkcji

Po zakończeniu etapów projektowania, weryfikacji i walidacji projekt przechodzi do etapu planowania produkcji. Obejmuje to opracowanie szczegółowego planu produkcji na dużą skalę. W tym etapie określa się proces produkcji, wybiera dostawców, szacuje koszty i ustala harmonogram. Planowanie produkcji zapewnia, że wszystkie niezbędne zasoby i materiały są dostępne do rozpoczęcia masowej produkcji.

10

10  Produkcja

Proces produkcji urządzeń koncentruje się na montażu precyzyjnych komponentów oraz integracji sprzętu. Montaż odbywa się poprzez staranne umieszczanie i łączenie poszczególnych części, tworząc kompleksowe urządzenia. W ramach procesu produkcji następuje także instalacja oprogramowania oraz integracja różnych elementów urządzenia. Cały proces jest ściśle kontrolowany, aby zagwarantować dokładność i wysoką jakość montażu. Zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik montażu pozwala na efektywne i sprawne wykonanie tych czynności.

11

11  KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości jest integralną częścią cyklu życia projektu. W tym etapie przeprowadza się rygorystyczne kontrole i inspekcje, aby zidentyfikować i naprawić wszelkie wady lub odchylenia od wymaganych specyfikacji. Kontrola jakości może obejmować analizę statystyczną, inspekcje i testy funkcjonalne, aby upewnić się, że projekt spełnia określone standardy jakości. Ten etap zapewnia, że finalny produkt jest niezawodny, trwały i zgodny z zatwierdzonym projektem.

12

12  Pakowanie

Etap pakowania polega na przygotowaniu projektu do dystrybucji i sprzedaży. Obejmuje to projektowanie i tworzenie materiałów opakowaniowych, które chronią produkt podczas transportu, przechowywania i prezentacji. Opakowanie może zawierać pudełka, etykiety, wkładki i inne materiały, które dostarczają informacji o produkcie. Odpowiednie opakowanie zapewnia, że produkt dotrze do klientów w idealnym stanie i stworzy pozytywne wrażenie.

13

13  Wysyłka

Ostatnim etapem projektu jest wysyłka, która polega na przetransportowaniu gotowego produktu do jego docelowego miejsca. Może to obejmować koordynację z partnerami logistycznymi, wybór odpowiednich metod wysyłki oraz zapewnienie zgodności z przepisami na rynkach globalnych. Wysyłka obejmuje również śledzenie i monitorowanie podróży produktów, aby zapewnić terminową i bezpieczną dostawę.
Ten etap kończy cykl procesu projektowania, ponieważ produkt dociera do rąk klientów lub użytkowników końcowych.

PROJEKTY KTÓRE SKRADŁY SERCA

Nasze portfolio

 To właśnie jakość, wydajność i prostota w obsłudze, zapewniły naszym produktom tak pewne miejsce na rynku. 

Mamy na swoim koncie około 40 zrealizowanych projektów, choć nie wszystkimi możemy się oficjalnie podzielić.

Jak możemy Ci pomóc?

Zastanawiasz się czy i Twój pomysł możemy zrealizować?