Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie kierujemy do uczestników rynku kapitałowego, akcjonariuszy, inwestorów obecnych i potencjalnych.

relacje inwestorskie

O emitencie

CM International powstała w 2011 r., a od 2016 r. funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Począwszy od 2019 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. Spółka CM International S.A. działa na rynku medycyny estetycznej, skupiając sią na projektowaniu, rozwijaniu, produkcji i dystrybucji urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegów kosmetycznych. Produkty oferowane przez Emitenta mają zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA i klinikach dermatologicznych na całym świecie.

 

Spółka posiada w swojej ofercie 9 typów jednofunkcyjnych urządzeń kosmetycznych, w tym m.in. urządzenia do liposukcji ultradźwiękowej, mikrodermabrazji diamentowej czy korundowej, mezoterapii bezigłowej. Ponadto Emitent, dzięki budowie modułowej urządzeń jednofunkcyjnych, oferuje również urządzenia wielofunkcyjne, które są dowolną kompilacją urządzeń jednozadaniowych.

 

Rysunek 1. Urządzenia jednofunkcyjne CM International S.A.

Źródło: Emitent

 

CM International S.A. jest również twórcą innowacyjnego urządzenia M3, które pozwala na przeprowadzenie 8 różnych rodzajów zabiegów kosmetycznych oraz umożliwia wprowadzenie systemów rozliczeniowych: system sprzedażowy Fixed Price oparty na comiesięcznych (stałych) abonamentach oraz system rozliczeniowy Pay-As-You-Go oparty na prowizjach, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny (w przypadku wyboru takiej formy rozliczeń przez dystrybutora).

 

Emitent w swojej ofercie posiada także laser diodowy Nuximia, które jest zaawansowanym laserem diodowym do epilacji (trwałej depilacji), które zostało wprowadzone do sprzedaży w lutym 2019 r. Nuximia wykorzystuje nowatorską technologię specjalnej diody SLD (VCSEL), wyróżniającą się m. in. długą żywotnością oraz lepszymi parametrami optycznymi.

 

Od marca 2019 roku, w ofercie Spółki, pojawił się laser diodowy do epilacji w wersji kompaktowej pod nazwą Nexus oraz IPL Protheus. Obie maszyny zostały również wyposażone w moduł Reactify®. Od 2020 r. Spółka wprowadziła do oferty urządzenie dla gabinetów medycyny estetycznej wykorzystujące efekt fali uderzeniowej pod nazwą Athor. Urządzenia M3, Nuximia, Nexus, Protheus oraz Athor korzystają z koncepcji IoT (ang. Internet of Things), zostały wyposażone w moduł diagnostyczno-rozliczeniowy Reactify®, a także zostały zintegrowane z aplikacją Skinic do zarządzania salonem kosmetycznym.

 

Najnowszym produktem Spółki jest Procyon – Platforma Lumeniczna, które jest wielofunkcyjnym urządzeniem do odmładzania skóry, redukcji przebarwień, trwałego usuwania owłosienia oraz redukcji popękanych naczynek. Wyposażone w technologię IPL (ang. Intense Pulse Light), co oznacza, iż wytwarza wiązkę rozproszonych promieni świetlnych o różnej długości. Dodatkowo Procyon wyposażony jest w moduł Reactify®.

 

Rysunek 2. Wybrane produkty CM International S.A. przeznaczone do sprzedaży (od lewej urządzenie wielofunkcyjne M3, drenaż limfatyczny, Nuximia, Nexus, Titans, Procyon).

Źródło: Emitent

 

Produkcja, dystrybucja oraz rozwój urządzeń kosmetycznych stanowią aktualnie podstawowy profil działalności Spółki. Model biznesu Emitenta zakłada współpracę z dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy w danym kraju. Oznacza to, iż odbiorcami urządzeń Spółki są w pierwszej kolejności dystrybutorzy, którzy następnie docierają z ofertą Emitenta do swoich klientów, którymi są salony kosmetyczne, salony SPA, salony piękności, hotele, kliniki dermatologiczne, gabinety specjalistyczne, centra medyczne, centra odnowy biologicznej, a także inne podmioty rynku medycyny estetycznej i kosmetycznej.

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest pełne wykorzystanie posiadanego potencjału biznesowego oraz wzrost wartości Spółki i jej pozycji konkurencyjnej.

 

Strategia rozwoju CM International S.A. na lata 2021-2026 opierać się na czterech filarach działania:

  1. Dalszy rozwój prowadzonej działalności,
  2. Kontynuacja ekspansji zagranicznej,
  3. Prace badawczo-rozwojowe,
  4. Rozbudowa nowej siedziby Spółki, dalsze nakład

 

I. Dalszy rozwój prowadzonej działalności

Podstawowym    profilem    działalności    CM    International    S.A.    jest    projektowanie,    rozwijanie, produkcja i dystrybucja urządzeń na potrzeby medycyny estetycznej. W poprzednich latach Spółka znacząco zwiększyła swoje przychody również dzięki realizacji zleceń zewnętrznych. Składały się na nie zarówno prace projektowe, badawczo-rozwojowe oraz produkcja dwóch niezależnych produktów do użytku domowego, które w 2022 r. zostały zastąpione nową wersją urządzenia, która została zaprojektowana oraz jest produkowana przez Spółkę. Dotychczasowe efekty podjętych działań wskazują na wysokie zadowolenie partnerów Spółki oraz klientów końcowych, a także wciąż duży potencjał rozwoju współpracy, co skutkuje dalszą kooperacją oraz wprowadzaniem nowych produktów. Spółka zamierza kontynuować wyżej wymieniony schemat działania w latach 2021-2026 i zakłada dalsze zwiększanie generowanych przychodów z założonych działań.

 

W ramach działań marketingowych Spółka planuje m. in. czynny udział w promocji urządzeń M3, Nuximia, Nexus, Protheus oraz Athor wraz z systemem Reactify® na targach branżowych.

 

II. Kontynuacja ekspansji zagranicznej

Od początku działalności Spółka większość generowanych przychodów uzyskuje ze sprzedaży zagranicznej. Na polu tym Spółka osiągnęła wiele sukcesów oraz może się poszczycić wejściem na ponad 50 rynków Europy, Afryki i Azji. Działalność CM International S.A. na rynkach zagranicznych polega na współpracy z dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy kraju. Spółka sprzedaje urządzenia na rynki zagraniczne do dystrybutorów. Promocją i sprzedażą urządzeń do klientów końcowych zajmują się dystrybutorzy Spółki.

 

 Ponadto, od listopada 2015 roku Spółka współpracuje z luksusową marką Dr Burgener, dzięki czemu urządzenia CM International S.A. są dostępne w najbardziej ekskluzywnych sieciach hoteli, tj. Grand Hotel, Four Seasons, Atlantis the Palm czy Palazzo Versace Dubai. W opinii Spółki nawiązanie współpracy z luksusową marką Dr Burgener stanowi renomę dla Spółki oraz potwierdza, iż urządzenia CM International S.A. są urządzeniami najwyższej jakości i znajdują uznanie wśród najbardziej wymagających. Dotychczas marka Dr Burgener zamówiła ponad 20 urządzeń Spółki.

 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka zamierza kontynuować ekspansję zagraniczną na terenie Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej:

 

Europa

Spółka posiada partnerów handlowych w ponad 20 krajach europejskich. W 2021 r. nawiązano współpracę z nowym dystrybutorem z Grecji, ponadto planowana jest dalsza ekspansja na kontynencie m.in. na teren Bułgarii oraz kolejnych krajów Skandynawskich.

 

Azja

Spółka planuje działania handlowe na terenie Bliskiego Wschodu, Korei Południowej oraz Singapuru, a także zmianę kontrahentów działających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Afryka

W 2020 roku Emitent rozpoczął współpracę z partnerem handlowym na terenie Nigerii. Dodatkowo, Spółka posiada dystrybutorów w Algierii i Maroku. Prowadzone są również rozmowy nt. dystrybucji na terenie Egiptu.

 

Ameryka Północna

W kolejnych latach, Spółka planuje rozpoczęcie prac nad uzyskaniem certyfikacji FDA, która umożliwi wprowadzenie swoich produktów na rynek Stanów Zjednoczonych.

 

Ameryka Południowa

Obecnie Emitent poszukuje dystrybutorów na terenie wybranych krajów Ameryki Południowej (m.in. Peru, Ekwador, Chile, Argentyna i Kolumbia).

 

Polska

Od 2018 roku spółka podjęła współpracę z oficjalnym dystrybutorem na terenie Polski. Chcąc kompleksowo wyposażać salony medycyny estetycznej, Emitent planuje wprowadzić własną linię kosmetyków dedykowanych do urządzeń. Ponadto w kolejnych latach Spółka planuje otworzyć sieć salonów wystawowych w całej Polsce, dzięki którym klienci będą mogli zapoznać się z ofertą firmy oraz przetestować urządzenia wraz z kosmetykami, co pozytywnie powinno wpłynąć na rozpoznawalność marki Emitenta.

 

III. Prace badawczo-rozwojowe

Od początku działalności Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz wprowadzanie nowych urządzeń do swojego portfolio ofertowego. W latach 2021- 2026 Spółka zamierza wprowadzić nowe urządzenia do oferty. Już w 2022 r. do sprzedaży został wprowadzony Procyon, tj. medyczny laser diodowy do usuwania owłosienia, IPL z szerokim spektrum fal świetlnych o różnej długości do usuwania owłosienia, fotoodmładzania i zmniejszania przebarwień. Dodatkowo Spółka pracuje nad plazmą do zabiegów blefaroplastyki.

 

Ponadto dział badawczo-rozwojowy Spółki w trakcie realizowanych prac systematycznie opracowuje nowe koncepcje  i rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom klientów i trendom rynkowym, które docelowo pomogą stworzyć kolejne urządzenia.

 

Tak jak w latach ubiegłych, CM International S.A. zamierza rozwinąć dział B+R poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników do swojego działu, planuje przygotowanie specjalistycznych stanowisk pracy oraz zakup dodatkowych urządzeń do działu B+R.

 

IV. Rozbudowa siedziby Spółki, dalsze nakłady inwestycyjne

W związku ze zwiększającymi się potrzebami Spółki, Zarząd podjął decyzję o planach rozbudowy obiektu oddanego do użytkowania na początku 2020 roku. Spółka posiada pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe 1100m2. Ze względu na planowane rozpoczęcie produkcji nowych urządzeń, będzie to powierzchnia głównie produkcyjno-magazynowa. Rozbudowa siedziby Spółki zakończyła się w 2022 r., jednakże Emitent, zgodnie z informacjami z niniejszego sprawozdania, na początku 2023 r., wszedł w posiadanie nowej nieruchomości, która również posłuży dalszemu rozwojowi działalności CM International S.A.

 

Celem Zarządu, w okresie realizacji strategii, jest zachowanie bezpiecznej struktury finansowania przy uwzględnieniu wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz zrównoważonego rozwoju Spółki.

 

Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

  • środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki,
  • środki pozyskane z dotacji i programów pomocowych,
  • instrumenty dłużne, w zakresie jakim okażą się niezbędne,
  • środki pozyskane z emisji akcji w przypadku zaistnienia korzystnych uwarunkowań do przeprowadzenia nowej emisji.

 

Powyższe filary strategii rozwoju stanowią kierunkowe przedstawienie planów rozwojowych Spółki i będą  przedmiotem ciągłej realizacji w latach 2021-2026. Bieżąca realizacji celów strategii uzależniona będzie od ogólnych uwarunkowań rynkowych oraz umiejętności Spółki do dostosowania się do bieżącej sytuacji w branży.

Według raportu opublikowanego przez Global Market Insights Inc. wartość globalnego rynku medycyny estetycznej wyniosła 14,5 mld USD w 2020 r. Szacuje się, iż w latach 2021-2027 będzie sukcesywnie rósł (CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) na poziomie 9,2%). [1]

 

Popularność minimalnie inwazyjnych i nieinwazyjnych procedur estetycznych, również wśród osób powyżej 60. roku życia, rosnąca świadomość społeczna na temat procedur kosmetycznych, dostępność technologicznie zaawansowanych i przyjaznych dla użytkownika produktów oraz rosnące zapotrzebowanie na zabiegi estetyczne wśród mężczyzn – to kluczowe czynniki wpływające na wzrost niniejszego rynku. Z drugiej strony wzrost rynku jest ograniczony do pewnego stopnia przez takie czynniki, jak ryzyko kliniczne i komplikacje związane z medyczno-estetycznymi zabiegami estetycznymi, a także rosnąca dostępność i przyjmowanie alternatywnych produktów kosmetycznych i kosmetycznych.

 

W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczny wzrost preferencji minimalnie inwazyjnych i nieinwazyjnych zabiegów estetycznych w stosunku do tradycyjnych procedur chirurgicznych. Minimalnie inwazyjne/niechirurgiczne alternatywy oferują różne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi procedurami chirurgicznymi, takie jak mniejszy ból, mniejsze blizny i szybszy powrót do zdrowia. Powyższe zabiegi są również bardziej ekonomiczne niż tradycyjne zabiegi chirurgiczne. Według Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS), w latach 2017-2018, liczba zabiegów plastycznych i kosmetycznych wzrosła o 5,4%. [2]

 

Rynek medycyny estetycznej w Ameryce Północnej osiągnął w 2020 r. ponad 51% udziału w przychodach. Rosnące wydatki na zabiegi kosmetyczne i odmładzające, w celu poprawy estetyki, szybko zwiększają się wśród Amerykanów. Niemniej, kraje wschodzące, takie jak Chiny, Brazylia, Meksyk i Indie, stwarzają duże możliwości dla graczy działających na rynku medycyny estetycznej. Zapotrzebowanie na medyczne urządzenia estetyczne we wskazanych krajach rośnie z powodu szybkiego rozwoju turystyki medycznej, rosnącej populacji osób dorosłych (w wieku 20 lat i starszych), rosnących dochodów rozporządzalnych oraz rosnącej świadomości na temat specjalności estetycznych. Obecność dużej liczby chirurgów w krajach rozwijających się również przyczynia się do wzrostu rynku medycyny estetycznej. [3]

 

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rynek medycyny estetycznej. Sektor kosmetyczny i luksusowy stanął przed wyzwaniami w swoim łańcuchu produkcyjnym i dostawczym, takimi jak terminowe dostarczanie produktów użytkownikom końcowym, a także zaspokajanie nierównego popytu na produkty i usługi. Rynek medycyny estetycznej, w obliczu światowej pandemii, zmierzył się z następującymi wyzwaniami: zmniejszenie popytu na produkty ze strony głównych użytkowników końcowych, ograniczona działalność w większości branż, czasowe zamknięcie głównych obiektów dla użytkowników końcowych (w tym centra urody i spa), zakłócony łańcuch dostaw oraz wyzwania w zakresie świadczenia podstawowych/obsług posprzedażowych z powodu lockdownu. Okazuje się, że mimo panującej od 2019 roku na świecie pandemii koronawirusa branża beauty nie odnotowała znaczących spadków. Biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze lub wręcz recesję w niektórych regionach świata, stałe wzrosty na rynku medycyny estetycznej można uznać za imponujące. [4]

 

Rynek medycyny estetycznej jest gotowy na bezprecedensowy wzrost, przy wysokim wykorzystaniu zaawansowanych technologii, aby zaspokoić rosnące potrzeby klientów. Wraz ze zmianą stylu życia i rosnącym spożyciem alkoholu, paleniem tytoniu i ograniczeniem aktywności fizycznej, populacja cierpi na różne zaburzenia, w tym otyłość. Ponadto wśród młodej populacji wzrasta świadomość obrazu ciała. Czynniki te w znacznym stopniu napędzają zapotrzebowanie na zabiegi modelowania sylwetki i napinania skóry. Wraz ze świadomością, wspierające inicjatywy rządowe i finansowanie badań w tej dziedzinie będą stymulować dochody rynkowe. [5]

 

[1] Aesthetic Medicine Market Size By Type (Surgical Procedures, Non-surgical Procedures) By Product (Energy-based {Laser-based Aesthetic Device, Radiofrequency (RF)-based Aesthetic Device, Light-based Aesthetic Device, Ultrasound Aesthetic Device}, Non Energy-based {Botulinum Toxin, Dermal Fillers, Implants [Facial Implants, Breast Implants]}), By Gender (Male {18 Years and Below, 19-34 Years, 35-50 Years, 51-64 Years, 65 Years and Above}, Female {18 Years and Below, 19-34 Years, 35-50 Years, 51-64 Years, 65 Years and Above}), By End-use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centres, Beauty Centres & Medical Spas, Dermatology Clinics, Home Settings), COVID19 Impact Analysis, Regional Outlook, Application Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2021 – 2027.

 

[2], [3] Medical Aesthetics Market Product (Botox, Dermal Filler, Liposuction, Cellulite Reduction, Fat Reduction, Skin Tightening, Breast Implant, Tattoo Removal, Thread Lift), End User (Clinic, Medical Spa, Hospital, Beauty Center) - Global Forecast to 2025.

 

[4] “Perspektywy rozwoju rynku medycyny estetycznej”, dr Mateusz Tomaszewski, https://dermatic.pl/aestheticbusiness/2021/03/04/perspektywy-rozwoju-rynku-medycyny-estetycznej/.

 

[5] Aesthetic Medicine Market Size By Type (Surgical Procedures, Non-surgical Procedures) By Product (Energy-based {Laser-based Aesthetic Device, Radiofrequency (RF)-based Aesthetic Device, Light-based Aesthetic Device, Ultrasound Aesthetic Device}, Non Energy-based {Botulinum Toxin, Dermal Fillers, Implants [Facial Implants, Breast Implants]}), By Gender (Male {18 Years and Below, 19-34 Years, 35-50 Years, 51-64 Years, 65 Years and Above}, Female {18 Years and Below, 19-34 Years, 35-50 Years, 51-64 Years, 65 Years and Above}), By End-use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centres, Beauty Centres & Medical Spas, Dermatology Clinics, Home Settings), COVID19 Impact Analysis, Regional Outlook, Application Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2021 – 2027.

Zarząd

Mariusz Kara – Prezes Zarządu
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Politologia. Pomysłodawca działalności gospodarczej „Cos‐Medico Michał Sebastian” przekształconej w 2012 r. w spółkę CM International sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta), w której od początku jej istnienia pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej związany m. in. z Clarena sp. z o.o., Urzędem Gminy w Długołęce oraz IST IT SYSTEMS. Pan Mariusz Kara jest również znaczącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 54,86% udziału w kapitale zakładowym oraz 65,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.

Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2011 r. założył działalność gospodarczą „Cos‐Medico Michał Sebastian”, która zajmowała się sprzedażą urządzeń kosmetycznych. Ze Spółką CM International S.A. związany od początku jej istnienia, gdzie przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu pracował na stanowisku dyrektora operacyjnego. Pan Michał Sebastian jest również znaczącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 4,32% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.

Rada Nadzorcza

Robert Kara – Członek Rady Nadzorczej
Inżynier informatyki, absolwent Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. W przeszłości pracował w spółce Talex S.A. Obecnie jest inżynierem serwisu w S&T Services Polska. Pan Robert Kara jest bratem Pana Mariusza Kary, Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Bogumiła Kara – Członek Rady Nadzorczej
Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku biotechnologia oraz studia inżynierskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek inżynieria bioproduktów. W swojej dotychczasowej karierze związana był również ze spółkami P.P.F Hasco Lek S.A., CM International sp. z o.o., Cargill Polska oraz W.W.Ż Profii Sp. z o.o. SKA. Pani Bogumiła Kara jest żoną Pana Mariusza Kary, Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Jolanta Faściszewska – Sebastian – Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Filologii germańskiej na Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Obecnie pracuje jako kierownik działu windykacji bezpośredniej w Kancelarii Prawnej LEXUS M. Bobolewski i Spółka Sp. k., wcześniej związana również ze spółkami Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys,Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. oraz CTM Teleperfomance Polska Sp. z o.o. Pani Jolanta Faściszewska – Sebastian jest żoną Pana Michała Sebastian, Wiceprezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Grzegorz Duszyński ‐ Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Duszyński posiada ukończone studia informatyczne na Politechnice Wrocławskiej. Po odebraniu dyplomu rozpoczął pracę w branży informatycznej jako web developer, rozwijając swoje umiejętności w tym kierunku. Z Emitentem współpracuje nieprzerwanie od 2014 r., gdzie pełni funkcję CTO (dyrektora technicznego) i jest odpowiedzialny za rozwój oprogramowania na potrzeby Spółki oraz jej produktów. Jest również współautorem objętego patentem rozwiązania Spółki. Posiada umiejętności w zakresie tworzenia rozwiązań IOT, w tym takich jak programowanie systemów rozproszonych o podwyższonej tolerancji na awarie.

Aleksander Łubniewski ‐ Członek Rady Nadzorczej
Pan Aleksander Łubniewski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu elektroniki oraz w wykonywaniu projektów elektroniki przemysłowej, przetwarzania obrazów, systemów sterowania lotem pojazdów autonomicznych oraz systemów pomiarowych dla misji stratosferycznych (pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej). Autor większości systemów elektronicznych i oprogramowania układowego urządzeń produkowanych przez CM International S.A. Jest współautorem objętego patentem rozwiązania Spółki – Systemu Reactify®.

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Relacje inwestorskie i kontakt z mediami

Blue Oak Advisory sp. z o.o.
ul. Nyska 87/51
50-505 Wrocław
tel. 71 307 36 24
info@blueoak.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812-84-40

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
Ul. Nyska 87/51
50-505 Wrocław
tel. 71 307 36 24
info@blueoak.pl

relacje inwestorskie

Ład korporacyjny

relacje inwestorskie

Dane

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym 

CM International S.A. oraz najnowszym notowaniem spółki.

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży CM International S.A. w latach 2019-2022 (w zł)

 

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe CM International S.A. w latach 2019-2022 (w zł)

Źródło: Emitent

 
Raporty i Kalendarium

Harmonogram publikacji

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 prezentuje się następująco:

2024

CMI_EBI_2_2024_raport za IV Q2023

CMI_EBI_1_2024 - harmonogram raportów na rok 2024

2023

CMI_EBI_22_2023_Rejestracja zmian w Statucie

CMI_EBI_20_2023_podpisanie umowy z biegłym

CMI_EBI_19_2023_zawarcie aneksu do umowy z AD

CMI_EBI_18_2023_raport za IIIQ2023

CMI_EBI_17_2023_Treść uchwał NWZ_20231109

CMI_EBI_16_2023_ogłoszenie NWZ

CMI_EBI_15_2023_zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela_

CMI_EBI_14_2023_Zawarcie umowy z AD

CMI_EBI_13_2023_Raport za IIQ2023

CMI_EBI_12_2023_Aktualizacja Dobrych Praktyk

CMI_EBI_11_2023_Rejestracja zmian w Statucie

CMI_EBI_10_2023_Zmiana e-mail

CMI_EBI_9_2023_Powołanie RN kolejnej kadencji

CMI_EBI_8_2023_Treść uchwał ZWZ_2023.06.30

CMI_EBI_7_2023_Ogłoszenie ZWZ

CMI_EBI_6_2023_Raport za 2022 r

CMI_EBI_5_2023_Raport za IQ2023

CMI_EBI_3_2023_Powołanie Zarządu na kolejną kadencjęRraport za IVQ2022

CMI_EBI_1_2023 – Harmonogram Raportów Okresowych

2022

CMI_EBI_12_2022_Raport za IIIQ 2022

CMI_EBI 2022_11_Treść uchwał NWZ

CMI_EBI_2022_10 – Raport Q2 2022

CMI_EBI_2022_09 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

CMI_EBI_2022_07 – Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego 29.06.2022 r.

CMI_EBI_2022_06 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

CMI_EBI_2022_05 – Raport roczny 2021

CMI_EBI 2022_04 – Raport Q1 2022

CMI_EBI_2022_03 – Umowa z biegłym rewidentem

CMI_EBI_2022_02 –  Raport 2021 Q4

CMI_EBI_2022_01  – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

2021

CMI_EBI_2021_13 – Raport 2021 Q3

CMI_EBI_2021_12 – Raport 2021 Q2

CMI_EBI_2021_11_- Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 12.08.2021 r.

CMI_EBI_2021_10 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CMI_EBI_2021_09 – Korekta raportu 08_2021 odwołanie ZWZ

CMI_EBI_2021_08 – Odwołanie ZWZ zaplanowanego na 29.06.2021

CMI_ESPI 2021_07 -Znaczące zamówienie Niemcy 2021-06-15

CMI_EBI_2021_06 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CMI_EBI_2021_05 – Raport roczny 2020

CMI_EBI_2021_04 – Raport 2021 Q1

CMI_EBI_2021_03 – Umowa z biegłym rewidentem

CMI_EBI_2021_02 – Raport 2020 Q4

CMI_EBI_2021_01 – Harmonogram publikacji raportów 2021 r.

2020

CMI_EBI_2020 18 – Rejestracja zmian w Statucie spółki

CMI_EBI_2020 17 – Raport 2020 Q3

CMI_EBI_2020 16 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

CMI_EBI_2020_15 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2020 r.

CMI_EBI_2020_14 – Raport 2020 Q2

CMI_EBI_2020_13 –  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CMI_EBI_2020_12 – Raport roczny 2019

CMI_EBI_2020_11 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

CMI_EBI_2020_10 – Aktualizacja harmonogramu

CMI_EBI_2020_09 – Raport 2020 Q1

CMI_EBI_2020-08 – Zmiana adresu

CMI_EBI_2020_07 – Rejestracja zmian w Statucie spółki

CMI_EBI_2020_06 – Aktualizacja harmonogramu

CMI_EBI_2020_05 – Umowa z biegłym rewidentem

CMI_EBI_2020_04 – Treść uchwal NWZ  z dnia 2020 03 30

CMI_EBI_2020_03 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

CMI_EBI_2020_02 – Raport 2019 Q4

CMI_EBI_2020_01 – Harmonogram publikacji raportów 2020 r.

2019

CMI_EBI_2019_15 – Raport okresowy za III kw. 2019 r.

CMI_EBI_2019_14- Raport okresowy za II kw. 2019 r.

CMI_EBI_2019_13 – Zawarcie umowy z BOA

CMI_EBI_2019_12 – Aktualizacja harmonogramu raportow okresowych 2019

CMI_EBI_2019 _11 – Rozwiazanie umowy z Prometeia Capital

CMI_EBI_2019_10 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

CMI_EBI_2019_09 – Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2019 r.

CMI_EBI_2019_08 –  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

CMI_EBI_2019_07 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM Internatonal S.A. wraz z projektami uchwały

CMI_EBI_2019_06 – Raport roczny za 2018 rok obrotowy

CMI_EBI_2019_05 – Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect – korekta raportu bieżącego EBI nr 04/2019

CMI_EBI_2019_04 – Zakres przestrzeganych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

CMI_EBI_2019_03 – Raport okresowy za I kw. 2019 r.

CMI_EBI_2019_02 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

CMI_EBI_2019_01 – Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok obrotowy

2024

CMI_ESPI_1_2024_aneks do umowy_rynek niemiecki

2023

CMI_ESPI_11_2023_otrzymanie zamówienia o istotnej wartości

CMI_ESPI_10_2023_lista akcjonariuszy pow. 5 %_NWZ

CMI_ESPI_9_2023_ogłoszenie NWZ

CMI_ESPI_8_2023_Powiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie_M.Kara

CMI_ESPI_7_2023_uchylenie wniosku o wsparcie publiczne

CMI_ESPI_6_2023_lista akcjonariuszy pow. 5 %_ZWZ

CMI_ESPI_5_2023_ogłoszenie ZWZ

CMI_ESPI_4_2023_ostateczne-przeniesienie-nieruchomości-i-ustanowienie-hipoteki

CMI_ESPI_3_2023_zawarcie umowy pożyczki

CMI_ESPI_2_2023_nabycie nieruchomości

CMI_ESPI_1_2023 Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości na dostawę produktów Emitenta na rynek hiszpański

2022

CMI_ESPI_12_2022 – Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości od partnera hiszpańskiego

CMI_ESPI_11_2022 – Otrzymanie od polskiego klienta zamówienia o istotnej wartości na dostawę produków Emitenta

CMI_ESPI_10_2022 – Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości na dostawę produków Emitenta na rynek niemiecki

CMI_ESPI_9_2022_lista akcjonariuszy pow. 5 %_NWZ

CMI_ESPI_2022_08 – Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości na dostawę produków Emitenta na rynek hiszpański

CMI_ESPI_2022_07 – Zakończenie budowy

CMI_ESPI_2022_06 – Ogłoszenie o zwołani NWZ

CMI_ESPI_2022_05_- Lista akcjonariuszy pow. 5 %_ZWZ

CMI_ESPI_2022_04 – Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2022 r

CMI_ESPI_2022_03 – Ogłoszenie o ZWZ

CMI_ESPI_2022_02 – Istotne zamówienie Niemcy

CMI_ESPI_2022_01 – Zmiana hipoteki

2021

CMI_ESPI_2021_15 – Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości na dostawę produków Emitenta na rynek hiszpański

CMI_ESPI 2021_14 – Otrzymanie zamówień istotnej wartości na dostawę produktów Emitenta na rynek hiszpański

CMI_ESPI 2021_13 – Otrzymanie zamówień istotnej wartości na dostawię produktów Emitenta na rynek hiszpański

CMI_ESPI_2021_12 – Umowa rozbudowy siedziby

CMI_ESPI_2021_11 – Strefa ekonomiczna

CMI_ESPI_2021_10 – Kredyty inwestycyjne

CMI_ESPI_2021_09 – Wykaz ponad 5% ZWZ 2021 08 12

CMI_ESPI_2021_08 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CMI_ESPI_2021_07 – Odwołanie ZWZ zwołanego na 29.06.2021

CMI_ESPI_2021_06 –  Wypłata ubezpieczenia

CMI_ESPI_2021_05 – Znaczące zamówienie Niemcy

CMI_ESPI_2021_04 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CMI_ESPI_2021_03 – Utrata składników majątku

CMI_ESPI_2021_02 – Przyjęcie strategii rozwoju na lata 2021-2026

CMI_ESPI_2021_01 – Znaczące zamówienie Hiszpania

2020

CMI_ESPI_2020_16 – Czwarte wezwanie do złożenia akcji

CMI_ESPI_2020_15 – Wybór oferty Emitenta dotyczącej realizacji prac badawczo-rozwojowych

CMI_ESPI_2020_14 – Trzecie wezwanie do złożenia akcji

CMI_ESPI_2020_13 – Znaczące zamówienie Niemcy

CMI_ESPI_2020_12 – Drugie wezwanie do złożenia akcji

CMI_ESPI_2020_11 – Pierwsze wezwanie do złożenia akcji

CMI_ESPI _2020_10 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.

CMI_ESPI_2020_09 –  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CMI_ESPI_2020_08 – Znaczące zamówienie Hiszpania AIO

CMI_ESPI_2020_07  – Przyznanie środków z PFR

CMI_ESPI 2020_06  – Nowe urządzenie oczyszczacz powietrza

CMI_ESPI_2020_05 – Istotne zamówienie Niemcy 2020 04 10

CMI_ESPI_2020_04 – Wykaz ponad 5% NWZ 2020 03 30

CMI_ESPI_2020_03 – Wpływ COVID-19 na CMI

CMI_ESPI_2020_02 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

CMI_ESPI_2020_01 – Niedojście do skutku emisji akcji serii D

2019

CMI_ESPI_2019_09 – Otrzymanie istotnego zamówienia Hiszpania

CMI_ESPI_2019_08 – Umowa z Prosper na oferowanie akcji serii D

CMI_ESPI _2019_07 – Otrzymanie istotnego zamówienia

CMI_ESPI_2019_06 – Otrzymanie istotnego zamówienia

CMI_ESPI_2019 _05 – Otrzymanie istotnego zamówienia_

CMI_ESPI_2019_04 – Wykaz ponad 5% ZWZ 2019 06 27

CMI_ESPI_2019_03 – Otrzymanie istotnego zamówienia

CMI_ESPI_2019_02 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał

CMI_ESPI_2019_01 – Otrzymanie istotnego zamówienia

CMI_ESPI_2018_01 – Przyznanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 9 listopada 2023 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamila Manikowska Kancelaria Notarialna przy ul. Łaciarskiej 4b, 50-104 Wrocław.

CMI_ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20231109

CMI_projekty uchwał_NWZ_20231109

CMI_wzór pełnomocnictwa_NWZ_20231109,

CMI_struktura kapitału zakładowego

CMI_NWZ_klauzula RODO

CMI_uchwała RN

_____________________

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamila Manikowska Kancelaria Notarialna przy ul. Łaciarskiej 4b, 50-104 Wrocław.

CMI_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2023.06.30

CMI_projekty uchwał_ZWZ_2023.06.30

CMI_wzór pełnomocnictwa_ZWZ_2023.06.30

CMI_ZWZ_klauzula RODO

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CM International S.A. za 2022 r.

_____________________


Zarząd Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 sierpnia 2022 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Chrząstowska – Cygańczyk, ul. Bolesława Krzywoustego 332/1, 51-312 Wrocław

CMI – ogłoszenie o zwołaniu NWZ

CMI – projekty uchwał NWZ

CMI – struktura kapitału zakładowego

CMI – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

CMI – NWZ_klauzula RODO

_____________________


Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 r. akcjonariusz Emitenta posiadający na dzień złożenia żądania powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przekazał do informacji Emitenta pismo w sprawie żądania umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad ZWZ, obejmującej podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect dotychczas niewprowadzonych akcji serii B. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ.

Nowa sprawa została uwzględniona w Pkt 8) lit. j) w zaktualizowanym porządku obrad ZWZ. Wraz z żądaniem akcjonariusz przekazał projekt uchwały w powyższej sprawie oraz dokumenty poświadczające posiadanie wystarczającej liczby akcji do złożenia żądania.

Poniżej pismo otrzymane od akcjonariusza, a także uzupełnienie dokumentów opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu o ZWZ, w tym zaktualizowana treść projektów uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

CMI – 1 ogłoszenie o rozszerzeniu porzadku obrad ZWZ

CMI – 2 zaktualizowane projekty uchwał ZWZ

CMI – 3 zaktualizowany wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

CMI – 4 zadanie CI rozszerzenie porzadku obrad ZWZ

_____________________

Zarząd Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2022 r. na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

CMI – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

CMI – Projekty uchwał ZWZ

CMI – Sprawozdanie z działalności RN za 2021 r.

CMI – Struktura kapitału zakładowego

CMI – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

CMI – ZWZ_klauzula RODO

_____________________

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2021 r. („ZWZ”) oraz wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału w głosach podczas ZWZ.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału w głosach podczas ZWZ

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 12 sierpnia 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334.

CMI – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

CMI – projekty uchwał ZWZ

CMI – struktura kapitału zakładowego

CMI – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

CMI – ZWZ_klauzula RODO

_____________________


Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych trudności o charakterze organizacyjnym, które mogłyby uniemożliwić skuteczny przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) oraz możliwość uczestniczenia w nim przez Akcjonariuszy, w dniu 21 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu obrad ZWZ. O zwołaniu obrad ZWZ Emitent informował w treści raportów bieżących EBI nr 6/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz ESPI nr 4/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

W celu zapewnienia transparentnej komunikacji z Akcjonariuszami Spółki, Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o jego ponownym zwołaniu w możliwie najbliższym terminie, o czym Spółka poinformuje w formie komunikatów giełdowych i na stronie internetowej, zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.
_____________________

Zarząd Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2021 r. na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we